Z knihy "Dějiny válčící Evropy"

napsal Karel Zbíral  1915

Domobrana - Karel Zbíral