Kartotéka padlých pražských domobranců

(tzv. bílá kartotéka padlých, zdroj: VÚA Praha)

Níže lze nahlédnout abecedně do kartotéky padlých (zemřelých) vojáků c. k. 8. domobraneckého pluku Praha.

 

    Bohužel toto je jen malá část původního seznamu která se dochovala a určitě zde nebudou nalezeni všichni padlí vojáci Lstr Nr. 8 Praha. Na stránkách Vojenského ústředního archivu   je možno dále hledat v tzv. zelené kartotéce padlých.

    VHA disponuje  tzv. bílou (níže můžete abecedně vyhledávat padlé osmáky domobrance vyňaté z této "bílé" kartotéky) a tzv. zelenou kartotékou kartotékou padlých a nezvěstných v 1. sv. válce. Tyto kartotéky nejsou identické!! I když se často prolínají a naleznete padlého vojáka tam i tam.... Kartotéka nevznikla na základě systematické válečné evidence. Jedná se o dodatečně sestavenou kartotéku, jež čerpala informace z pramenů jako vojenské úmrtní matriky, soudní prohlášení za mrtva a jiných dokumentů vojenské správy.

    Některé karty zde naleznete od jednoho vojáka dvakrát, tak jak byly v archivu. Na stránkách je zveřejňujeme úmyslně obě z důvodů uvedení více podrobností a informací o padlém.

    Na kartách jsou uváděny mimo názvů 8. domobranecký pluk, nebo 8. domobranecké velitelství Praha také např. domobranecký prapor č. 50 - 58. Na začátku Velké války byla v Praze vytvořena mimo jiné domobranecká brigáda, která měla 9 praporů a to č. 50 - č. 58