Werndl 1867/71

 

    Nejstaršími puškami používanými rakousko-uherskou domobranou v průběhu války  byly zbraně Werndl M.67, M.67/77 a M.73/77 ráže 11 mm. Byly to jednoduché a spolehlivé jednoranné zadovky s blokovým otočným závěrem systému Werndl, jejichž kariéra však  byla již dávno za zenitem. Používaly 11 mm náboj Werndl M.77, karabiny a pušky pro zvláštní sbory pak 11 mm náboj pro karabiny M.82. Oba typy nábojů vyráběla firma Sellier a Bellot a plnila je zpočátku černým, později i bezdýmým střelným prachem. Střela byla olověná. Na začátku války se počítalo s použitím cca 120 tisíc pušek Werndl, a to pro některé týlové, strážní a pomocné jednotky, nečekaným vývojem situace se ale téměř hned od počátku bojů ocitly přímo v první linii, kde se v  rukou domobranců až nečekaně účinně postavily na odpor postupující ruské armádě.

 

 

 

Zbraně systému Werndl (zbraně, hledí, náboje, bodáky, střelba)

 

Zbraně systému Werndl (někdy nazývané Werndl - Holub podle Werndlova dílovedoucího a přítele, který se na vývoji tohoto systému nemalou měrou podílel) můžeme rozdělit do dvou velkých celků:

 

 

1. Modelová řada 1867

 

(pěchotní a myslivecká puška, karabina, puška pro zvláštní sbory, štuc pro justiční stráž, puška pro válečné námořnictvo, pistole) - zámek s bočním kohoutem vně zámkové desky, oblé pouzdro závěru vzadu  s dlouhým výběžkem s listovou pružinou, která fixuje osu závěrného válce, pouzdro závěru není opatřeno otvorem pro stavěcí šroub vytahovače ( pokud se jedná o pěchotní zbraň z konce výroby tohoto modelu je stavěcí šroubek schován pod dřevem pažby - tato modifikace se spolu s některými dalšími drobnými úpravami někdy v dobové odborné literatuře označuje jako vzor 68 ).

Zámek a závěr 1867:

Řez  vzorem 1867

Řez vzorem 1873

 

 

2. Modelová řada 1873 ( v dobové odborné literatuře někdy značena jako vzor 68/73 )

 

 (pěchotní a myslivecká puška, karabina, puška pro zvláštní sbory, puška pro finanční stráž, puška pro válečné námořnictvo, zkrácená puška pro měšťanské ozbrojené sbory, puška s bronzovým závěrem pro polární výpravy). - zámek s vnitřním bočním kohoutem, pouzdro závěru hranaté, osa válce není fixována listovou pružinou, ale přes palec s vinutou pružinou umístěný přímo do závěrového válce, pouzdro závěru je opatřeno otvorem pro stavěcí šroub vytahovače, který umožňuje drobné korekce.

 

Zámek a závěr 1873:

 

 

 

 

 

 

 Obě modelové řady prošly po roce 1877 transformací na nové typy nábojů (s tím souvisí i změna hledí) a označují se pak 1867/77,1873/77. Z transformace existují (pokud je mi známo) tyto následující výjimky:

a. pistole 1867 - nebyla vůbec zavedena, vyrobeny pouze prototypy.

 

b. puška pro válečné námořnictvo model 1867/77 a 1873/77 - oba modely vzniky až při transformaci na náboj M77 výměnou hledí používaného v armádě za typ vyvinutý námořnictvem a označovaný "POLA". Pušky pro válečné námořnictvo typ 1867 a 1873 tedy neexistují.

 

c. puška pro justiční stráž 1867 - byla vždy komorována na náboj pro karabiny mod. 1867 

 

d. puška pro finanční stráž - zavedena až kolem 1885

 

e. zkrácená puška pro ozbrojené měšťanské sbory - zavedena až po 1886

 

Všechny zbraně Werndl (s výjimkou  zbraní pokusných na náboj s málo dýmavým prachem a střelou z tvrdého olova) mají stejný průměr vývrtu 5 čárek (cca 10.975 mm), 6 drážek.

 

 

pouzdro závěru 67

pouzdro závěru 73

 

 

 

 

Stručný popis jednotlivých typů:

 

 

 

Pěchotní a myslivecká puška 1867 (1867/77) - tři objímky - 2 uzavřené , poslední objímka otevřená, lučík bez opěrky pro prsty nebo s ni (původně jen u mysliveckých pušek, pak u všech), poutka na řemen na prostřední objímce a na pažbě za lučíkem, náboj Gewerpatrone Werndl M67 (u 1867/77 M77), hledí 200 -1400 kroků (u 1867/77 200 - 2100, hledí má rámec výsuvný). Bodák 1867,1870, 1867 krácený, 1870 krácený

celková délka: 1280mm

délka hlavně: 830mm

Hmotnost: 4,5kg

 

 

 

 

 

Pěchotní a myslivecká puška 1873 (1873/77) - tři objímky, poslední fixována perem, lučík vždy s opěrkou pro prsty, poutka, náboje, hledí jako u pěchotní a myslivecké pušky 1867 (1867/77). Bodák 1873.

celková délka: 1280mm

délka hlavně: 843mm

Hmotnost: 4,3kg

 

 

 

 

Válec a osa válce 73

Řez válcem 73

 

 

detail předních objímek a záchytů bodáku pěchotních a mysliveckých pušek (nahoře 1873, pod ní 1867) :

 

 

Puška pro zvláštní sbory 1867 (1867/77) - jedna otevřená objímka s průchodkou na vytěrák, hlaveň je ještě fixována šroubem předního poutka na řemen, zadní poutko na řemen obdobně jako u pěchotní pušky, lučík bez opěrky pro prsty nebo s ní, závěr zmenšený (stejný jako u nezavedené pistole), palečník kohoutu s kuličkou na konci (stejně jako u pistole Lorenz), hledí 200 -600 kroků stejné jako na pušce  pro zvláštní sbory Wanzel, jen otočené (1867/77 hledí 200 - 1600), náboj Carabinierpatrone M67 Werndl (1867/77 M77 nebo M82 - rozměry stejné, změna zápalky a materiálu nábojnice). Všechny armádní pušky Werndl pro zvláštní sbory byly standardně kompletovány s tulejovým bodákem 1867.

celková délka: 995mm

délka hlavně: 566mm

Hmotnost: 3,16kg

 

 

 

Karabina 1867 (1867/77) - jako puška pro zvláštní sbory, jen dolní poutko na řemen umístěno vpředu na lučíku. Některé zbraně měly možnost obojího umístění poutek (viz obrázek). Karabina nebyla kompletována s bodákem.

 

 

Puška pro justiční stráž 1867 - jedna objímka s poutkem na řemen (druhé poutko jako u pěchotní pušky), přední objímka otevřená, závěr a hledí jako pěchotní a myslivecká puška 1867, lučík bez opěrky pro prsty, náboj Carabinierpatrone M67 Werndl. Bodák jako u pěchotní pušky 1867. (Vyrobeno velmi málo kusů)

celková délka: 1035mm

délka hlavně: 593mm

Hmotnost: 3,75kg

 

 

Puška pro zvláštní sbory 1873 (1873/77) - jedna objímka zajištěná perem, hlaveň fixována ještě šroubem horního poutka na řemen. Závěr, zámek a lučík jako u pěchotní pušky 1873, náboj jako u pušek pro zvláštní sbory 1867  (u 1873/77 jako u 1867/77 ), hledí (odlišného typu od mod. 1867)

100 - 800 kroků, (1873/77 hledí stejného typu jako u 1873 ale 200 -1600 kroků, stejným hledím byly opatřovány i karabiny a extrakorps. 1867/77). Bodák tulejový 1867.

celková délka: 1005mm

délka hlavně: 566mm

Hmotnost: 3,3kg

 

Karabina 1873 (1873/77) - jako puška pro zvláštní sbory 1873 (1873/77), poutka, bodák jako karabina 1867 (1867/77)

 

 

Pušky pro válečné námořnictvo 1867/77 a 1873/77 - vše jako pušky pro zvláštní sbory stejných typů, poutka na řemen mohou být i jako u karabiny, jediný rozdíl je v použitém hledí  "POLA" 200 - 1600 kroků. Tyto pušky měly být opatřeny bronzovým vytěrákem, kterých byl ovšem chronický nedostatek

 

Puška pro finanční stráž 1873/77 - vše jako puška pro zvláštní sbory 1873/77, pouze jiná přední objímka - nedělená, masivní jako u pušek Mannlicher 1886. Bodák obdobný jako pro pušku Mannlicher 1886, vždy ale s poutkem na třapec a s plastovými střenkami. Tyto pušky objednalo Ministerstvo financí po roce 1885, v době kdy armáda přezbrojovala na pušky systému Mannlicher údajně proto, že nová puška nepůsobí elegantně, je příliš dlouhá a používá příliš výkonné střelivo.

celková délka: 1000mm

délka hlavně: 566mm

hmotnost: 3,4kg

 

 

 

Přední objímky. Nahoře puška pro finanční stáž, pod ní puška pro zvláštní sbory 1873/77

(vytěráky nepůvodní)

Detail ústí s nasazeným bodákem. Nahoře puška pro zvláštní sbory 1867/77,

dole puška pro finanční stráž s šavlovým bodákem.

 

 

 

 

 

 

puška pro finanční stráž s nasazeným náhradním nožovým bodákem

 

 

    Puška pro polární výpravy s bronzovým systémem - stejné jako pušky pro válečné námořnictvo, jen systém  z dělového bronzu ( Stahlbronze - dle patentu FML Uchatiuse ), protože panovala obava, že ocel nevydrží takové mrazy. Velmi málo vyrobených kusů - podařilo se doložit pouze 30 vydaných kusů posádce lodi POLA pro expedice v roce 1882.

 

    Zkrácená puška pro ozbrojené měšťanské sbory 1873/77 - puška vznikla po r.1886. Oficiální důvod zkrácení není znám.Pušky vznikly patrně v roce 1888, kdy zbrojovka ve Steyru byla plně zaměstnány výrobou opakovačky Mannlicher a nemohla splnit dodávku 5000 kusů pušek WERNDL. Směnila tedy s armádou nově vyrobené Mannlicherovky za použité Werndlovky typu 73 a 73/77, které renovovala. Některé zbraně měly zřejmě tak opotřebované hlavně, že byla nutná výměna a  nové hlavně pro pušky Werndl nebyly na skladě a výroba by se nevyplatila, byly tedy použity polotovary hlavní z  jiných typů pěchotních pušek stejné ráže. Tyto hlavně jsou však kratší a nejsou opatřeny záchytem na bodák - přední objímka u takto upravených pušek je převzata  pušek Mannlicher 1886, prostřední objímka s poutkem na řemen je posunuta o cca 8,5 cm vzad. Puška se kompletovala s bodáky pro pušky Mannlicher 1886. Ostatní jako u pěchotní a myslivecké pušky 1873/77.

celková délka: 1150mm

délka hlavně: 675mm

hmotnost: 4,3kg (SCHUI uvádí 3,4kg ale vzhledem k rozměrům jde podle mě o překlep)

 

Mimo výše uvedená typy se lze ještě setkat s raritami jako jsou pokusné pušky pro zkoušky nábojů s málo dýmavým prachem (mají atypický vývrt o průměru 11,8mm), pokusné pušky pro myslivce M1867 s hlavní o délce 28 palců s různým stoupáním vývrtu, pokusná puška pro zvláštní sbory M1867 projekt V.J., pistole M1867 atd.

 

Zámek 1867

Zámek 1873

 

 

Odshora: Puška pro finanční stráž 1877, puška pro zvláštní sbory 1873/77, puška pro válečné námořnictvo 1867/77, karabina 1867/77 (až na spodní kus nepůvodní vytěráky)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Náboje do vojenských zbraní Werndl

 

Pěchotní :

 

Gewerpatrone M67 Werndl  - 11,2*41R - střela z měkkého olova s vnějším mazáním

 

celková délka: 60,4mm    

 

délka nábojnice: 41,3mm

 

hmotnost střely:20,3g

 

průměr střely: 11,3mm

 

průměr ústí: 11,9mm

 

průměr nad okrajem: 13,2mm

 

průměr okraje: 15,4 mm

 

hmotnost černého prachu: 4g

 

 

 

Povšimněte si excentrické stopy po úderníku -

 

typický znak všech zbraní Werndl

 

Gewerpatrone M77 Werndl  - 11,2*58R  - střela z měkkého olova ovinutá papírem

 

celková délka: 74mm

 

délka nábojnice: 58mm

 

hmotnost střely:24g

 

průměr střely: 11,2mm

 

průměr ústí: 11,8mm

 

průměr nad okrajem: 13,8mm

 

průměr okraje: 15,8mm

 

hmotnost černého prachu: 5g

 

 

 

 

 

 

 

Karabiny a pušky pro zvláštní sbory :

 

Carabinierpatrone M67 Werndl - 11,2*36R - střela jako u Gewerpatrone M67, mazací drážky zasunuty do nábojnice

 

celková délka: 46,6mm

 

délka nábojnice: 35,6mm

 

hmotnost střely:20,3g

 

průměr střely: 11,3mm

 

průměr ústí: 11,9mm

 

průměr nad okrajem: 12,4mm

 

průměr okraje: 14,6 mm

 

hmotnost černého prachu: 2,2g

 

 

 

 

 

Carabinierpatrone M77 (M82) Werndl - 11,2*36R - střela jako u Gewerpatrone M77 - oba náboje jsou balisticky identické, používané do stejně komorovaných zbraní, jediný rozdíl je v materiálu nábojnice (tombak, mosaz) a v použité zápalce . Rozměrové odlišnosti vyplývají z rozdílné technologie výroby.

 

M77

M82

celková délka

53mm

53mm

Délka nábojnice

 35,6mm

 35,6mm

hmotnost střely

24g

24g

průměr střely

 11,2mm

 11,2mm

průměr ústí

 11,6mm

 11,8mm

průměr nad okrajem

 12,4mm

 12,5mm

průměr okraje

 14,6 mm

 14,6 mm

hmotnost černého prachu

 2,6g

 2,4g

Hledí

 

Pěchotní :

 

Pěchotní hledí typ 1867 (používané pro zbraně  modelu 1867 na náboj Gewerpatrone M67 Werndl) -  200 až 1400 kroků, levý bok 2 až 5 (bočnice vně rámce) rámec 6 až 12, horní zářez rámce na 1400 kroků.

 

 

Pěchotní hledí typ 1873 (používané pro zbraně modelu 1873 na náboj Gewerpatrone M67 Werndl) - velmi podobné pěchotnímu hledí M67, bočnice uvnitř výřezu rámce - 200 - 1400 kroků, levý bok 2 až 5, rámec 6 až 12, horní zářez rámce na 1400 kroků.

 

 

Pěchotní hledí typ 1877 (používané pro zbraně na náboj Gewerpatrone M77 Werndl)  200 - 2100 kroků - na boku zleva číslice 2 až 6, rámec po zvednutí 6 až 14, po vysunutí prostřední části rámce 16 až 21.

 

 

 

 

Karabiny + extrakorps :

 

Hledí typ 1867 ( pušky pro zvláštní sbory a karabiny 1867 na náboj Carabinierpatrone M67 Werndl)

200 - 600 kroků, identické s hledím používaným na puškách pro zvláštní sbory Wanzel

 

Hledí typ 1873  ( pušky pro zvláštní sbory a karabiny 1873 na náboj Carabinierpatrone M67 Werndl)

100  - 800  kroků, levý bok 1 až 5, rámec 6 až 8.

 

 

 

 

 

 

Hledí typ 1877  ( pušky pro zvláštní sbory a karabiny 1867/77 a 1873/77 na náboj Carabinierpatrone M77 Werndl, nebo M82) - tvarově stejné jako hledí typ 1873, 200 - 1600 kroků, levý bok čísla 2 až 6 rámec 6 až 14, horní zářez na 1600 kroků.

 

 

Námořní hledí "POLA" (pro pušky pro válečné námořnictvo 1867/77 a 1873/77) - 200 až 1600 kroků, ale odlišná konstrukce - rámec je kryt bočnicemi, levý bok 2 až 6, rámec 7 až 14, horní zářez rámce na 1600 kroků.

 

 

 

Bodáky - u typů bodáků předpisově osazených střenkami z tvrzené gumy se lze setkat i s exempláři se střenkami dřevěnými - plastové střenky totiž často praskaly, proto byla ke konci výroby šavlových bodáků učiněna změna a bodáky byly osazovány dřevěnými střenkami přímo u výrobce (před tím nahrazovali poškozené plastové střenky dřevěnými zbrojíři).

 

Šavlový bodák 1867  (těžký typ) - střenky z kůže, stiskátko s listovou pružinou, příčka s nálitkem, střenky drží 5 nýtů, výbrus na čepeli oválný, pochva železná.

celková délka: 707mm

délka čepele: 567mm

průměr nákružku: 18,7mm

hmotnost: 750g bez pochvy, 1150g s pochvou

obrázek:  (poddůstojnický s poutkem na třapec)

Šavlový bodák 1870 (lehký typ) - střenky z tvrzené gumy, stiskátko s listovou pružinou, příčka se stavěcím šroubkem, střenky drží 5 nýtů, výbrus na čepeli plochý, pochva železná.

celková délka: 705mm

délka čepele: 575mm

průměr nákružku: 18,7mm

hmotnost: 680g bez pochvy, 1070g s pochvou

obrázek: (poddůstojnický s poutkem na třapec)

Krácené bodáky 1867 a 1870 - čepel zkrácena na  ca 470mm

hmotnost 1867: 670g bez pochvy 980g s pochvou

hmotnost 1870: 590g bez pochvy 890g s pochvou

Foto: bodák 1867 nekrácený poddůstojník a krácený mužstvo

 

Šavlový bodák 1873 - střenky z tvrzené gumy se třemi nýty, příčka se stavěcím šroubkem, stiskátko s vinutou pružinou, výbrus na čepeli plochý, pochva železná.

celková délka: 605mm

délka čepele: 471mm

průměr nákružku: 18,6mm

hmotnost: 580g bez pochvy, 850g s pochvou (Schui uvádí hmotnost bodáku bez pochvy 500g, ale převážením jsem zjistil, že jde o překlep)

obrázek: (poddůstojnický s poutkem na třapec)

 

 

 

 

 

Šavlový bodák pro pušky pro finanční stráž - střenky z tvrzené gumy se třemi nýty, příčka jako u bodáku pro pušku Mannlicher 1886 (se stavěcím šroubkem, nákružek posunut výše vzhledem k umístění záchytu na objímku) , výbrus plochý, pochva železná

celková délka: 600mm

délka čepele: 471mm

průměr nákružku: 17,4mm

hmotnost: 540g bez pochvy, 810g s pochvou

 

 

Tulejový bodák 1867 - pro všechny pušky pro zvláštní sbory Werndl, "Stichbajonet", čepel čtyřhranná, pochva dřevěná, potažená koňskou kůží.

celková délka: 580mm

délka čepele: 475mm

průměr tuleje: 17mm

hmotnost: 400g bez pochvy, 530g s pochvou

 

 

 

 

Náhrada původní munice pro terčovou střelbu

 

    Původní náboje Werndl jsou sběratelskými exempláři a pro střelbu tedy nevhodné. U nás repliky nábojů nikdo nevyrábí, existují výrobci v Austrálii a v USA, nicméně dovoz komponent je obtížný a drahý. Jako vhodná střela (pro karabinu i pušku) se mi osvědčila střela pro předovky REAL cal .45 váhy 250 grainů. Všechny nábojnice do karabin vyrábím z nábojnic MOSIN (nejlepší jsou sportívnyje vyntovije z měkoučké mosazi, ocelové jsou na nic), které zkrátím na délku 35.6mm. Zápalky nahradím zápalkou do brokové patrony (zápalník u modelu 1867 nedosáhne na původní zápalku).

    Nábojnice pro zbraně komorované na Gewerpatrone M67 a M77 vyrábím z nábojnic 45-70, zápalku nechávám původní. Pro zbraně na M67 nábojnici zkrátím, vyžíhám a stáhnu do krčku, pro M77 jen vyžíhám a stáhnu do krčku (to že je nábojnice 45 -70 o kousek kratší vůbec nevadí). Jako prachovou náplň používám černý prach VESUVIT o hmotnosti 1,5gramu. Střely nemažu, po každé ráně vytírám kartáčkem namočeným do roztoku známého jako "opičí moč", nebo taky" Slámovy chcanky" (pane Sláma neuražte se prosím) - je to výtečné rozpouštědlo na zbytky vzniklé hořením černého střelného prachu. S takto vyrobenou municí jsem dosáhl pěchotní a mysliveckou puškou 1873/77 vstoje na 50m,mezinárodní terč 50/20 výsledku 97 ze 100 možných.

 

 

 

 

Pro kamarády z 8.LIR  -  sepsal Michal Exner

 

Zdroje :

Joschi Schui -  Das Waffensystem Werndl

Jan Śmíd, Aleš Moudrý - Bodáky habsburské monarchie 1638 - 1918

Instrukce G-5 vydaná pro C a K myslivce a řadovou pěchotu v r.1880

Internet např:

http://www.fortunecity.com/meltingpot/lodge/616/index.html

http://www.pcisys.net/~peregrine/index.htm#MainIndex

http://www.alltel.net/~randyric/collect.htm

 

Zde je zdroj: www.primaplana.cz/news/zbrane-systemu-werndl/